Kotle pro Vaši nemovitost

Výhradně české kotle, splňující emisní třídu 4 dle ČSN EN 303 – 5 a lze je používat i po roce 2022.

Zplynovací kotle řady ROJEK KTP

Kotle jsou určeny ke spalování nejen palivového dřeva a hnědého uhlí, ale i krátkého kusového dřevo, čerstvých pilin, vlhčí štěpky i ostatní vlhčí biomasy. Dále dřevěných, nebo hnědouhelných briket a černého uhlí. Paliva je možné a doporučené míchat.

To je umožněno originální konstrukcí kotle, při odhořívání paliva dochází k dvojímu (dvoustupňovému) spalování, cca 80% zplynování a cca 20% klasické odhořívání. Díky kombinaci obou typů spalování dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva.

Typy kotlů KTP dle požadovaného výkonu

 • KTP 25 – výkon do 25kW
 • KTP 30 – výkon do 30kW
 • KTP 40 – výkon do 40kW
 • KTP 49 – výkon do 49kW
 • KTP 80 – výkon do 80kW

Výhody kotlů KTP

 • záruka na těsnost kotlového tělesa 6 let
 • možnost spalovat široký sortiment paliv
 • je možno spalovat i vlhké palivo či biomasu
 • díky dvojímu spalování, dochází k dokonalému prohoření směsi a tím k potlačení vzniku
 • škodlivých emisí a kondenzátů
 • kotel je konstruovaný na malý komínový tah 15 – 20 Pa, proto nepotřebuje ke své
 • činnosti elektrický odtahový ventilátor
 • kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou (ochranou proti přetopení) a umožňují
 • provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh
 • teplota vratné vody může klesnout až na 55o C, je to umožněno tím, že vratná voda je
 • vedena zpět do kotle přímo do trubkového roštu ohniště
 • teplota spalin 220 – 300 °C
 • kotel lze zapojit bez akumulační nádrže, pokud bude provozován na jmenovitý výkon
 • Kotle typu KTP splňují emisní Třídu 4 a lze je používat i po roce 2022.

Ke kotlům KTP s ručním přikládáním lze dokoupit sestavu s kvalitním hořákem na pelety, čímž se ze základního kotle stane plnohodnotný automatický kotel KTP PELLET.

KTP PELLET

Automatické kotle KTP 20, 25, 30 PELLET vznikly spojením zplynovacích kotlů KTP 20, KTP 25 a KTP 30 s hořákem na dřevní pelety. Kotel pak umožňuje komfort automatického zapálení a dohoření. Díky zásobníku paliva může kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní.