Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kogenerace – elektřina a teplo z jednoho zdroje

Tradiční výroba elektřiny bývá velmi neefektivní. Teplo, které při ní vzniká, se nijak nevyužívá. Kogenerační jednotky však toto teplo využít dovedou.

  • Konstrukce jednotlivých modelových řad je navržena tak, aby kogenerační jednotky dosahovaly co nejvyšší účinnosti a aby byla jejich instalace co nejsnazší.
  • Dlouhá životnost a spolehlivost kogeneračních jednotek je výsledkem neustálého vývoje všech jejich komponent a optimalizací servisních intervalů.
  • Provoz kogeneračních jednotek je plně automatický, provoz jednotek lze sledovat a řídit i na dálku prostřednictvím připojení k Internetu.

Výhody a využití kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace je způsob výroby elektrické energie, při kterém se užitečným způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby elektřiny uvolňuje. Tím se dosahuje velmi vysoké účinnosti využití energie v palivu. Zároveň se díky tomuto procesu minimalizují ztráty, které při tradiční výrobě elektrické energie vznikají. Díky efektivnímu využití „odpadního tepla“ se při kombinované výrobě elektřiny a tepla ušetří až 70 % energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.

Využití plynových kogeneračních jednotek

  • Kogenerační jednotky naleznou svoje uplatnění ve všech budovách s vysokou a relativně stálou spotřebou tepla.
  • Kogenerační jednotky mohou spalovat kromě zemního plynu či LPG také různé druhy bioplynu. Tato vlastnost výrazně rozšiřuje možnosti jejich využití.
  • Provoz kogeneračních jednotek není závislý na povětrnostních podmínkách. Pro svou flexibilitu výroby elektřiny a tepla jsou často základem velkých energetických center.

Palivo pro kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky spalují nejen zemní plyn či LPG, ale také různé druhy bioplynu. Ten vzniká například rozkladem biomasy v zemědělských bioplynových stanicích, na skládkách komunálního odpadu, nebo při čištění odpadních vod. Pro výrobu elektřiny lze použít i důlní plyn, vznikající při těžbě uhlí či v uzavřených dolech, nebo doprovodný plyn při těžbě ropy.

Kogenerace bez vlastní investice

Uvažujete o modernizaci vaší kotelny, ale nechcete investovat mnoho peněz?

Nabízíme vám jednoduché řešení:

  • do vaší kotelny zdarma nainstalujeme kogenerační jednotku
  • zmodernizujeme celou technologii kotelny
  • zajistíme provoz kogenerační jednotky i celé kotelny